ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

Webcasting Events

Διαθέτουμε κορυφαίο εξοπλισμό για εξωτερικές LIVE μεταδόσεις υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιούμε Digital Rapids Encoders, με πλήρη ψηφιακή ροή και σύνδεση σε ψηφιακές κάμερες. Οι encoders μας, προσφέρουν αποθορυβοποίηση υψηλής απόδοσης για βελτίωση εικόνας, ακόμα και αν το πηγαίο σήμα είναι χαμηλής ποιότητας ή/και αναλογικό.

Προσφέρουμε πρακτικά απεριόριστη χωρητικότητα, ευελιξία και ταχύτητα. Η διανομή της εικόνας στο Internet γίνεται από τους δικούς μας streaming servers ανά τον κόσμο.

Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητο εξοπλισμό πολλαπλών συνδέσεων 3G/4G-LTE ή δορυφορική σύνδεση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η μετάδοση ακόμα και από σημεία που δεν υπάρχει υποδομή Internet. Μετάδοση εικόνας και ήχου μπορεί να γίνει ακόμα και από οχήματα εν κινήσει.